WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

PONIEDZIAŁEK 28 MAJA 2018 godzina 18,00 w budynku CEPL,
ROGÓW ul. LEŚNA 5 SALA 116 ZAPRASZAMY!


POSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI, ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU, PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ LUB ZAKOŃCZENIE PRACY SPR. PROSIMY O POWIADOMIENIE ZAINTERESOWANYCH.

ZAPRASZAMY!


WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 26 kwietnia 2015 WYBRAŁO NOWY ZARZĄD 

 

 

 

 

 


          Chcemy, aby nasz Rogów był miejscem, gdzie każdy chce mieszkać, uczyć swoje dzieci i być dumnym z tego, że co dnia pięknieje NASZE otoczenie.


        Zapełniamy stronę wydarzeniami i wieściami o nas i naszych działaniach. Mamy nadzieję, że nasza strona www  stanie się znaczącym forum wymiany poglądów o otoczeniu i tym co chcemy w nim zmienić na lepsze, a także tym, co w okolicy dzieje się złego i niekoniecznie musimy się z tego cieszyć.

    

         ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY