Jubileusz 100-lecia skłania nie tylko do refleksji nad upływającym czasem, ale również nad przemianami  w systemie edukacji.

Warto zatem przypomnieć, że historia oświaty na terenie gminy Rogów sięga 1906roku. Wówczas Macierz Szkolna podjęła inicjatywę utworzenia Prywatnej Polskiej Szkoły. W naszym tekście przywołujemy  wydarzenia, osiągnięcia oraz snujemy wspomnienia o tych, którzy położyli olbrzymie zasługi w dziele tworzenia Szkoły. (cyt. z biuletynu wydanego w 2006 r. z okzazji 100 lecia edukacji na terenie obecnej Gminy Rogów )

We wspomnianym wyżej biuletynie zawarto dużo informacji zebranej od byłych i obecnych uczniów  i nauczycieli. Publikacja została wydana i rozdana. Może warto do niej sięgnąć i zamieścić jej treść w internecie? Wydano wtedy również rocznicowy kalendarz ścienny autorstwa Grzegorza Wasilewskiego, członka naszego stowarzyszenia, który opracował również wydane na CD skany zebranych z Rogowa zdjęć. Galerie tych zdjęć zamieszczamy poniżej. MOże ktoś odszuka na nich siebie lub swoich bliskich? Kilka filmików ze wspomnianej prezentacji umieszczono również w serwisie YOUTUBE.

CZARNO-BIAŁE ZDJĘCIA - skan i opracowanie Grzegorz Wasilewski