Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w zapowiedzianym terminie i miejscu. Kamila Polit, nasza Prezes, zgodnie przyjętym porządkiem obrad omówiła działalnośc SPR za ubiegły rok. Przedstawione sprawozdanie finansowe i plan działań przyjęto jednogłośnie.   Zebranie było również okazją do zaprezentowanie niniejszej strony internetowej. W poczet Stowarzyszenia przyjęto nowych członków. 

    Postanowiliśmy kontunuować konkusr "MÓJ MAŁY RAJ NA ZIEMI" oraz działalność pomocy potrzebującym w ramach "SZLACHETNEJ PACZKI". Kontynuując zamierzenie z poprzednich lat aby stać sie formalnie organizacją pożytku publicznego, Walne Zebranie przegłosowało wymagane prawem zmiany w statucie.  Tu znajdziecie Państwo znowelizowany  tekst naszego Statutu  FORMAT PDF.

GW.

Plan Walnego Zebrania.

  1. Otwarcie obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad

  3. Podsumowanie działalności SPR w 2013 roku.

  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia

  5. Omówienie akcji Szlachetny Dar Serca

  6. Zaktualizowanie listy członków Stowarzyszenia  i zebranie zaległych składek członkowskich

  7. Wolne wnioski i ustalenie planu działań na 2014 rok

  8. Zakończenie obrad

W imieniu Zarządu - Prezes Kamila Polit