KONKURS NA NAJŁADNIEJ URZĄDZONY KĄCIK ZIELENI

„ MÓJ MAŁY RAJ NA ZIEMI 2014”

 

 

  SPR przy wsparciu naszej Gminy i LZD SGGW w Rogowie ponowie organizuje konkursa na najładniejszy ogródek i otoczenie naszych domów. Liczymy Państwa zgłoszenia! Jak co roku i tym razem zwyciężców czekaja atrakcyjne nagrody wręczane podczas gminnych dozynek. WARTO BRAĆ UDZAŁ! Zapraszamy.


    
REGULAMIN KONKURSU 20141.    Celem konkursu jest podnoszenie estetyki Rogowa i okolic poprzez promowanie mieszkańców, którzy wyróżniają się pod względem estetycznego zagospodarowania         terenów zieleni.
2.    W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne posiadające ogrody przydomowe.
3.    Zgłoszenia najpiękniejszych ogrodów  składają indywidualnie mieszkańcy z poszczególnych Sołectw Gminy Rogów.
4.    Sołectwo Rogów- maksymalnie 8 zgłoszeń,
5.    Sołectwa ościenne - maksymalnie 3 zgłoszenia,
6.    Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przystąpieniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Konkurs  skierowany jest do właścicieli ogrodów, którzy nie zostali nagrodzeni w  jego poprzednich edycjach.
7.    Formularze zgłoszeń są dostępne u sołtysów oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.
8.    Zgłoszenia osobiście  lub pisemnie będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 czerwca 2014.
9.    Oceny dokona Komisja powołana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rogowa, w skład  której wejdzie przedstawiciel Urzędu Gminy Rogów i LZD Rogów.
10.    Główne kryteria oceny to:
a)    Ogólna estetyka kącika zieleni,
b)    Oryginalność aranżacji przestrzeni,
c)    Dostępność ogrodu dla zwierząt ( oczko wodne, budki dla ptaków, karmniki itp.)
d)    Inne walory
11.    Ocena zgłoszonych ogródków zostanie przeprowadzona do 30 lipca 2014r.
12.     W konkursie zostaną przyznane 3 główne nagrody rzeczowe ( I,II,III miejsce) oraz 2 wyróżnienia.
13.     Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Gminnych Uroczystości Dożynkowych.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rogowa   Kamila Polit                        Wójt Gminy Rogów     Daniel Kołada